Apteczka Pierwszej Pomocy TYP E-E04
 
Apteczka dopuszczona do obrotu przez
Urząd Wyrobów Medycznych w Warszawie.
 
Waga: 0,30 kg;
Wymiary: 220 x 155 x 75 mm
Wyposażenie:
 
-Opaska dziana podtrzymująca 5 cm x 4 mb
-Kompres jałowy 5 cm x 5 cm
-Rękawiczki winylowe niejałowe
-Plaster WF 72 mm x 25 mm
-Plaster WF 72 mm x 19 mm
-Chusta trójkątna 96 x 96 x136
-Opaska dziana podtrzymująca 10 cm x 4 mb
-Kompres jałowy 10 cm x 10 cm
-Instrukcja pierwszej pomocy