Posiadane Certyfikaty oraz zgłoszenia

  • Sieć Badawcza Łukasiewicz
  • Zakłady Badań i Atestacji ZETOM w Katowicach.
  • Instytut Transportu Samochodowego
  • Urząd Wyrobów Medycznych w Warszawie